Tehoa ensihoidon tiedonsiirtoon

Siren ePCR™ Suite on patentoitu potilaiden hoitotietojen raportoimiseen suunniteltu järjestelmä. Ensihoitajat voivat syöttää hoitotiedot nopeasti kannettavan päätelaitteen kosketusnäyttöä käyttäen sekä lähettää potilastiedot kentältä suoraan sairaalaan reaaliajassa. Laitteen käyttö on tehty nopeaksi ja sen avulla potilastietojen analysointi on helppoa ja tarkkaa.

Maailmalla toimivaksi todettu järjestelmä

Pitkällisen tuotekehittelyn tuloksena Siren ePCR Suite on maailmalla laajasti käytetty ja edistyksellisin sähköinen potilastietojärjestelmä. Sirenin avulla sairaankuljetusyksiköt saavuttavat merkittäviä laadullisia ja operationaalisia hyötyjä, kun potilastietojen siirto tehostuu ilman vaaraa tietojen vääristymisestä. Vastaavasti sairaaloissa voidaan ajantasaisen ensihoitoraportin ansiosta varautua tulossa olevaan hoitotarpeeseen.

Siren ePCR Suite -järjestelmän kehittäjä on kanadalainen Medusa Medical Technologies Inc., joka on maailman johtavia ensihoidon sähköisten tietojärjestelmien kehittäjiä. Yhtiö on alan pioneeri helppokäyttöisen, isonappisen kosketusnäyttölaitteen kehittämisessä.

Siren ePCR -järestelmä on käytössä esimerkiksi Englannissa 2600, eli noin 60 % Englannin ambulansseista. Lisäksi Siren ePCR -järjestelmää käytetään monissa Yhdysvaltojen ja Kanadan osavaltioissa, sekä mm. Hollannissa ja Australiassa.
 


Siren ePCR -järjestelmän avulla ensihoitajien on helpompi kartoittaa ensihoidon tilanne. Järjestelmään tallennetaan tietoa kosketusnäyttöä käyttämällä. Kosketusnäytön avulla käyttö on helppoa, nopeaa ja tarkkaa kenttäolosuhteissa. Tietojen syöttäminen on mahdollista siinä järjestyksessä kuin hoitotoimenpiteet edellyttävät.


Siren ePCR -järjestelmän avulla hälytyskeskuksen ilmoittamat tiedot potilaasta siirtyvät suoraan järjestelmään. Konsultaatiotilanteessa puhlimitse potilaan tilan läpikäyntiin kuluva aika ja virheiden mahdollisuus pienenee. Sairaalassa voidaan seurata reaaliaikaisesti ensihoitajien työtä ja potilaan tilaa, sekä varautua ennalta saapuviin potilaisiin.


Siren ePCR -järjestelmä toimii samalla tehokkaana työnkulun hallintajärjestelmänä, jonka avulla tehostetaan merkittävästi potilaiden ensihoitokertomuksien arviointia ja hallintaa. Paperityö vähenee, potilaan luovutusaika sairaankuljetuksesta jatkohoitoon lyhenee ja ensihoitokertomuksissa vältytään kokonaan epäselvien käsialojen tutkimiselta.

Siren ePCR -järjestelmän kautta saadaan kaikki tarvittavat raportit ja tehokkaat datan analysointityökalut, joiden avulla ensihoidon tapahtumia voidaan tutkia ja tarkkailla kentällä tapahtuvia muutoksia. Näyttöön perustuva hoidon suunnittelu ei ole koskaan ollut näin helppoa!

Katso esittelyvideo Northeast Ambulance Service/Englanti toteutuksesta (YouTube, kesto 6m 34s)

Lisätietoja www.medusamedical.com

 

 

ePCR Finland Oy | 2326273-2 | tel. +358 (0)20 742 1160 | fax: +358 (0)20 742 1161 | email: info@epcr.fi